Konstnär: Dieter Kluge

Dieter Kluge – Minnets envishet

Efter andra världskrigets slut svalt Berlins människor bland ruiner. I det sönderbombade landskapet levde konstnären Dieter Kluge som barn. Det landskapet återskapar han i sin första separatutställning på Hälsinglands museum. Kluge verkade under flera årtionden som bildlärare och konstnär i Hudiksvall och var en av grundarna av konstnärskollektivet Näcken där han ofta deltog med sina verk.

De minnesbilder han återskapar från barndomens kvarter visar en värld i kartografens perspektiv, eller kanske i bombplanens eller luftbrons plan till Berlin, de plan som en gång räddade den instängda staden. Det drömlika, det antydda i hans luftiga målningar visar en värld av minne och förödelse. Kvarteren upprätthåller sin ordning och sin geometri men allt är ödelagt, Thomasstrasse, Niemetzstrasse och vad gatorna nu kunde ha för namn.

Dieter Kluges utställning visar en europeisk erfarenhet, bearbetad sjuttiofem år efteråt. Den visar oss den ojämna ekvationen av världspolitik och barnets verklighet. Det yttersta prov som barnet nästan aldrig vinner.

Efter andra världskriget slut svalt Berlins människor bland ruiner. I det sönderbombade landskapet levde konstnären Dieter Kluge som barn. Det landskapet återskapar han i sin första separatutställning på Hälsinglands museum. I ett trettiotal akvareller visar Dieter Kluge oss en europeisk erfarenhet, utfälld sjuttiofem år efteråt.

Vernissage – lördag 16 mars kl 13.00. Välkomna!

Utställningen invigs av Lars Berglund, museipedagog

Gå vidare till Dieter Kluge – Minnets envishet

Dieter Kluge visar och berättar om sin utställning Minnets envishet.

Gå vidare till Dieter Kluge – Minnets envishet