Foto: Johan Ahlén

Gröna vågen – Inifrån ett Delsbokollektiv

För 50 år sedan växte en grön våg fram i Sverige. Tusentals unga människor flyttade ut på landsbygderna för att bygga en ny vardag och en ny framtid för sig och sina familjer. Hälsingland och särskilt Dellenbygden blev ett mål för många. Socknarna Delsbo, Bjuråker och Norrbo fick flera hundra nya invånare. Bygden kom att förändras, för alltid.

I sommar inleder Hälsinglands museum ett längre arbete med att dokumentera och beskriva samhällsvärdet av rörelsen. Starten är en fotoutställning på Delsbo Forngård i samarbete med Delsbo hembygdsförening. Utställningen ger en unik inblick i ett av rörelsens mest omtalade kollektiv – Ljusbacken i Delsbo.

Den före detta fattiggården Ljusbacken blev kollektivboende 1974. Fotografen Johan Ahlén var en av delägarna. Fortlöpande dokumenterade han vardagslivet på gården – både de tidiga åren, fyllda av framtidsplaner och den allt mer dramatiska uppbrottstiden. Johan Ahlén står också för texterna.

Samtidigt inleds ett projekt med inriktning på hur inflyttarna påverkade näringslivet och den sociala hållbarheten i Dellenbygden. Museet samarbetar här med Lars Trägårdh, professor i historia och civilsamhälleskunskap, verksam vid vid Ersta Sköndals högskola i Stockholm samt med kulturjournalisten Gunilla Kindstrand.

Under sommaren startar också insamlingen av fotografier och andra dokument rörande Gröna vågen i Hälsingland. Ambitionen är att införliva en tid som idag framstår som en viktig del av Hälsinglands nutidshistoria i museets samlingar.

Utställningen är öppen när forngården är öppen. För mer information kontakta Delsbo Hembygdsförening: 0653-104 59, delsbo.forngard@telia.com.