Kolonister på statens skog

Två utställningar i Hamra och Fågelsjö om livet på kolonaten i Hamra kronopark. En bortglömd berättelse om hårt arbete, bolagsvälde och statlig politik.

 

Amerikahuset, Bortom Åa, Fågelsjö

19 juni — 31 augusti

Vernissage 19 juni kl. 13.00.
20 juni – 31 augusti öppet dagligen kl. 10.00 – 17.00.
Midsommarafton 21 juni stängt.
7 juli stängt.

Hamra kyrka, Hamra

6 juli — 20 oktober

Vernissage 6 juli kl. 16.00.
9 juli – 22 augusti öppet tisdagar och torsdagar kl. 12.00 – 14.00.
Övriga dagar enligt överenskommelse.
Kontakt församlingsherde Mattias Haglund 076 – 100 70 45.

 

Klimatförändringarna och de stora skogsbränderna 2018 har väckt frågorna om skogens historia. Där bränderna härjade som värst, i finnmarkerna i Gävleborg ryms hela den moderna skogshistorien i trakterna runt Tandsjö och Fågelsjö.

I två utställningar visar Hälsinglands museum den spännande historia som växer fram ur de statliga skogarnas tillkomst, allt med tonvikt på de märkliga skogskolonaten i Tandsjö och Fågelsjö.

Alltsedan Gustav Vasas tid ägde staten i princip all skog som inte låg i närheten av jordbruksbygder. Under 1800-talet fördelas och privatiseras denna skog mellan bönder, bolag och stat. En väldig rovdrift från skogsbolagen skapar politiskt motstånd och på några håll, som i Hamra, avsätts allmänningsskogar som ägs kollektivt och där vinsterna går tillbaka till samhället/byn som äger skogen. Likaså skapar staten så småningom nationalparker där ”den orörda vildmarken” fungerar som skyddade oaser undan storskalig exploateringen, Hamra nationalpark bildas 1909.

Under 1920-talet bildas också en mängd skogstorp på de statliga skogarna. De kallas kolonat och arrenderas ut till jordlösa som tilldelas några hektar skogsmark för uppodling. Kolonaten är en form av kronotorp (som har en äldre historia); egendomslösa får slå sig ned på statlig skog och försöka överleva där. Politiken bakom kolonaten var flerfaldig, det fanns tankar om storskalig uppodling av Norrlands inland, man ville förhindra emigrationen till Amerika, dämpa urbaniseringen och arbetarklassens tillväxt. Allt genom att arrendera ofruktbar skogsmark till jordlösa. Som jordbruksexperiment var det dödsdömt, trots enorma uppoffringar och ständig konstgödning blev det usel jordbruksmark, men kolonisterna fungerade också som arbetskraft för skogsbolagens huggningar och flottning.

Dryga tjugotalet kolonat skapades i Tandsjö och Fågelsjö, många läggs igen efter några årtionden, många rivs.

Fotografier, text, kartor och ritningar presenterar en berättelse om fattigdom och hopp, om statlig politik som manövrerade mellan olika politiska alternativ men oftast tillämpade ett inspektorsvälde över arbetande och egendomslösa människor. Idag är kolonatens historia till stora delar bortglömd, men i skogslänet Gävleborg berättar den något väsentligt om fattigdom, bolagsvälde och statlig politik.

Hamra kyrka, Hamra

Klimatförändringen och de stora skogsbränderna 2018 har väckt frågorna om skogens historia. Där bränderna härjade som värst, i finnmarkerna i Gävleborg ryms hela den moderna skogshistorien i trakterna runt Tandsjö och Fågelsjö.

I två utställningar visar Hälsinglands museum den spännande historia som växer fram ur de statliga skogarnas tillkomst, allt med tonvikt på de märkliga skogskolonaten i Tandsjö och Fågelsjö.

Ena utställningen kommer finnas i Hamra kyrka och öppnar 6 juli. För detaljerad information och öppettider se utställningssidan. Välkommen!

Gå vidare till Kolonister på statens skog

Amerikahuset, Bortom Åa, Fågelsjö

Klimatförändringen och de stora skogsbränderna 2018 har väckt frågorna om skogens historia. Där bränderna härjade som värst, i finnmarkerna i Gävleborg ryms hela den moderna skogshistorien i trakterna runt Tandsjö och Fågelsjö.

I två utställningar visar Hälsinglands museum den spännande historia som växer fram ur de statliga skogarnas tillkomst, allt med tonvikt på de märkliga skogskolonaten i Tandsjö och Fågelsjö.

Ena utställningen kommer finnas i Amerikahuset på världsarvsgården Fågelsjö Gammelgård och öppnar 19 juni. För detaljerad information och öppettider se utställningssidan. Välkommen!

 

Gå vidare till Kolonister på statens skog