Foto: Torkel Edenborg

Romska smycken – Hantverk, tradition och ett sätt att leva

Inom den kelderashromska traditionen har smycken en speciell betydelse. De var familjens livförsäkring, såväl som något att dekorera sig med. För att förvara sina tillgångar säkert tillverkades smycken som kunde bäras nära kroppen. Om någonting hände och familjen behövde pengar var det enkelt att lösgöra en del i ett smycke för att sälja eller pantsätta. Många av dessa unika föremål har idag sålts, stulits eller smälts ner. Romska smycken berättar om en del av romsk , svensk och europeisk kulturhistoria som håller på att gå förlorad.

Utställningen är producerad av Romska kulturcentret i Malmö tillsammans med Regionmuseet Kristianstad. Den berättar om svenskromsk smyckestradition utifrån ett kulturhistoriskt, estetiskt och materiellt perspektiv. Bilder, berättelser och äkta guld.

Guld och smycken har alltid varit viktig för romer. Förr bar romska kvinnor familjens kapital i form av smycken. När familjen behövde pengar var det enkelt att lösgöra en del i ett smycke och sälja eller pantsätta. Många av dessa romska föremål har idag sålts eller smälts ner. Utställningen Romska smycken berättar om en del av romsk och svensk kulturhistoria som håller på att gå förlorad.

Välkommen på vernissage den 27e september.

Gå vidare till Romska smycken – Hantverk, tradition och ett sätt att leva

Hur ser arbetet med romskt kulturarv ut i Sverige idag? Vad görs, vad har gjorts och vad kommer att göras? Vad kan vi lära av varandra?

Hälsinglands museum har ett regionalt uppdrag att fokusera på den romska minoritetens historia. I arbetet, som pågått sedan 2014, har vi lärt oss om minoritetens betydelse för nationell historieskrivning. Vi vill därför samverka med fler. Vi vill mötas och diskutera området med erfarna aktörer samt med de som vill lära sig mer. Vi vill ta del av erfarenheter och bygga gemensam kunskap. Vi hoppas att fler vill utveckla, nätverka och fördjupa arbetet med romsk historia i landet.

Ladda ned program som PDF

Dokumentation från dagen

Gå vidare till Romska smycken – Hantverk, tradition och ett sätt att leva

Utställningen Romska smycken – Hantverk, tradition och ett sätt att leva berättar om svenskromsk smycketradition utifrån ett kulturhistoriskt, estetiskt och materiellt perspektiv. Här kan du ta del av bilder, berättelser och äkta guld. År 2017 fick Hälsinglands museum en donation bestående av den romska silversmeden Rosa Taikons verkstad. En ny basutställning om Taikons modernism, smycketradition och rättighetskamp kommer att öppna 2021. Redan nu vill vi lära oss mer!

Onsdagen den 22 januari bjuder vi in till en fortbildningsdag. Utifrån utställningen talar vi om smycken, historia, identitet, mänskliga rättigheter, klass, design och sociala relationer.

Varför smyckar vi oss?
Vilka kulturmöten och symboliker syns i föremålen?
Hur formas vårt skapande av vår historia?

ANMÄLAN till Elin Thomasson: elin.thomasson@hudiksvall.se eller 0650-19609

PROGRAM:
13.00 Hej och välkomna! Elin Thomasson (minoritetsansvarig) och Lars Berglund (museipedagog) presenterar dagen.
13.10. Erland Kaldaras (Romska kulturcentret i Malmö) ger en introduktion till utställningen.
14.00 Visning av utställningen
14.30 Fika
14.45 Elin Thomasson: Rosa Taikon – smyckekonstnär och medborgarrättskämpe.
15.15 Hur kan vi använda oss av detta i vårt arbete? Gemensam diskussion och workshop.

Gå vidare till Romska smycken – Hantverk, tradition och ett sätt att leva