Foto: Torkel Edenborg

Romska smycken – Hantverk, tradition och ett sätt att leva

Inom den kelderashromska traditionen har smycken en speciell betydelse. De var familjens livförsäkring, såväl som något att dekorera sig med. För att förvara sina tillgångar säkert tillverkades smycken som kunde bäras nära kroppen. Om någonting hände och familjen behövde pengar var det enkelt att lösgöra en del i ett smycke för att sälja eller pantsätta. Många av dessa unika föremål har idag sålts, stulits eller smälts ner. Romska smycken berättar om en del av romsk , svensk och europeisk kulturhistoria som håller på att gå förlorad.

Utställningen är producerad av Romska kulturcentret i Malmö tillsammans med Regionmuseet Kristianstad. Den berättar om svenskromsk smyckestradition utifrån ett kulturhistoriskt, estetiskt och materiellt perspektiv. Bilder, berättelser och äkta guld.

Guld och smycken har alltid varit viktig för romer. Förr bar romska kvinnor familjens kapital i form av smycken. När familjen behövde pengar var det enkelt att lösgöra en del i ett smycke och sälja eller pantsätta. Många av dessa romska föremål har idag sålts eller smälts ner. Utställningen Romska smycken berättar om en del av romsk och svensk kulturhistoria som håller på att gå förlorad.

Välkommen på vernissage den 27e september.

Gå vidare till Romska smycken – Hantverk, tradition och ett sätt att leva

Den 27e september 2019 öppnar Hälsinglands museum utställningen Romska smycken – Hantverk, tradition och ett sätt att leva. Utställningen berättar om svenskromsk smyckestradition utifrån ett kulturhistoriskt, estetiskt och materiellt perspektiv. Här kan du ta del av bilder, berättelser och äkta guld.

Måndagen den 4e november bjuder vi in till en speciell fortbildningsdag för lärare. Vi tittar vi tillsammans på utställningen, lär oss mer om en av Sveriges nationella minoriteter – romer – och vår gemensamma historia. Utifrån utställningen talar vi om historia, identitet, mänskliga rättigheter, klass, smyckens funktion och betydelse, design, materialkunskap och sociala relationer.

Vad är ett smycke och vilken funktion fyller det för människan?
Vad är utmärkande för den svenskromska smyckestraditionen och var kommer den ifrån?
Vilka kulturmöten och symboliker syns i föremålen?

Program:
13.00 Hej och välkomna! Elin Thomasson (minoritetsansvarig) och Lars Berglund (museipedagog) introducerar.
13.10. Erland Kaldaras (Romska kulturcentret i Malmö) ger en introduktion till utställningen.
14.00 Visning av utställningen
14.30 Fika
14.50 Hur kan vi använda oss av detta i undervisningen? Diskussioner tillsammans med Erland Kaldaras, Elin Thomasson och museipedagog Lars Berglund.

5-7 November kommer Erland Kaldaras att hålla visningar i utställningen.
Passa på att boka in din klass!

Ladda ned inbjudan som pdf

Anmälan senast 30e oktober 2019 till Elin Thomasson:

Gå vidare till Romska smycken – Hantverk, tradition och ett sätt att leva

Hur ser arbetet med romskt kulturarv ut i Sverige idag? Vad görs, vad har gjorts och vad kommer att göras? Vad kan vi lära av varandra?

Hälsinglands museum har ett regionalt uppdrag att fokusera på den romska minoritetens historia. I arbetet, som pågått sedan 2014, har vi lärt oss om minoritetens betydelse för nationell historieskrivning. Vi vill därför samverka med fler. Vi vill mötas och diskutera området med erfarna aktörer samt med de som vill lära sig mer. Vi vill ta del av erfarenheter och bygga gemensam kunskap. Vi hoppas att fler vill utveckla, nätverka och fördjupa arbetet med romsk historia i landet.

Ladda ned program som PDF

Gå vidare till Romska smycken – Hantverk, tradition och ett sätt att leva