Foto: Carl Anders Skoglund / Hälsinglands Museum

Gammalt trä – ny kunskap

”Gammalt trä – ny kunskap” gör nedslag i bondesamhällets materiella kultur och dess nära samspel med skogen som råvarukälla. Landsbygdssamhället byggdes av trä, ett material som vi idag beskriver med ord som fossilfritt, förnyelsebart, miljövänligt. Men valet av trä som råvara till byggnader och möbler, föremål och redskap styrdes inte av en klimatomsorg liknande den som fötts ur vår tids överutnyttjande av resurser. Ny kunskap om träets egenskaper har tillkommit när samtiden sökt lösningar till framtida klimatutmaningar. Det kan ge gammalt trä i gårdar och föremål nya dimensioner. I utställningen försöker vi förstå hur träets värde och funktion kan förändras genom en blick i historiens backspegel.

Två nya utställningar på Hälsinglands museum sätter fokus på klimat och hållbarhet, två nyckelord för vår samtid. »Gammalt trä – ny kunskap« gör nedslag i bondesamhällets materiella kultur och dess nära samspel med skogen som råvarukälla, materialförråd och försörjningsmöjlighet. »Korgen« visar en bred bild över ett vardagsföremål som var oumbärligt i det gamla samhället, i hela vardagens produktion och distribution. Ett noggrant hantverk i björk- och granrötter, pil, näver och spån. Två utställningar om skoglig förtrogenhet och kunskap, om ett material som lagrar koldioxid istället för att släppa ut den med globala konsekvenser för människa och miljö.

Gå vidare till Gammalt trä – ny kunskap