Rotkorg med lock
Foto: Petter Engman

Korgen

Utställningen ”Korgen” ger en bred exposé över korgens mångsidiga och produktiva roll i det gamla samhället. Korgar som bands och flätades, korgar vars material hämtades ur skogen utan att skogen föröddes, korgar för allehanda varor, från ost till träkol. Utställningen bygger på museets egna samlingar och berättar om ett uråldrigt hantverk som på många håll blev både försörjning och en viktig bisyssla. Kulturarvet handlar ofta om det praktfulla och monumentala, mer sällan om det vardagsnyttiga, som korgar: skruckar, samiska rotkorgar, spånkontar, revbenskorgar och förningskorgar.

Utställningsbroschyr

Två nya utställningar på Hälsinglands museum sätter fokus på klimat och hållbarhet, två nyckelord för vår samtid. »Gammalt trä – ny kunskap« gör nedslag i bondesamhällets materiella kultur och dess nära samspel med skogen som råvarukälla, materialförråd och försörjningsmöjlighet. »Korgen« visar en bred bild över ett vardagsföremål som var oumbärligt i det gamla samhället, i hela vardagens produktion och distribution. Ett noggrant hantverk i björk- och granrötter, pil, näver och spån. Två utställningar om skoglig förtrogenhet och kunskap, om ett material som lagrar koldioxid istället för att släppa ut den med globala konsekvenser för människa och miljö.

Gå vidare till Korgen