BEES 1860
Foto: Joel Bergroth / Hälsinglands Museum

Linneplaggen i linlandet

Hälsingelin var en gång en efterfrågad vara och dess goda rykte nådde långt utanför landskapets gränser. Hälsinglands omfattande linodling och produktion av linne i en mängd olika kvaliteter är en historia som berör nästan alla delar av landskapet och engagerade en stor del av befolkningen.

 I en ny utställning visar museet nu hur den omfattande linneproduktionen gav tydliga avtryck i den folkliga dräkten. Utställningen bygger på material ur museets egna samlingar och inlån och visar nattkappor, halvärmar, överdelar, brudgumsskjortor och andra linneplagg från olika socknar, en gång producerade och brukade av bondehushållen i Hälsingland.

Utställningen är den sjätte och avslutande delen i en serie ”Folklig dräkt i Hälsingland” som bygger på Håkan Libys bok ”Dräkternas Hälsingland” och som visats i textilutställningens idérum. Tidigare har vi visat bl.a. ”Kjolväskor”, ”Hjärtvärmare” och ”När liten blev stor”.

Föredrag av Håkan Liby lördag 18 januari kl 13.00

Efter föredraget invigs utställningen med samma namn

»Hälsinglands omfattande odling av lin och produktionen av linne i en mängd olika kvaliteter har omvittnats och utforskats i otaliga sammanhang. I nästan alla hälsingesocknar odlade och beredde bönderna lin. Begreppet ‹hälsingelin‹ har under sekler omtalats, efterfrågats och haft ett gott rykte som nått långt, långt utanför Hälsinglands gränser.«

Så inleder Håkan Liby kapitlet om linneplaggen i boken om Hälsinglands folkliga dräktskick. Den utställning Hälsinglands museum nu visar blir den sjätte i ordningen med teman hämtade ur hans bok Dräkternas Hälsingland.

Utställningen i museets idérum visar linneplagg för både kvinnor och män. Materialet kommer ur museets egna samlingar och från olika inlån. Utställningen är avslutningen på en serie som vi kallat »Folklig dräkt i Hälsingland«. Tidigare har vi visat »Kjolväskor«, »Hjärtvärmare«, »När modet tog överhanden«, »Rosärmatröjor och rödlångluvor« samt »När liten blev stor«.

Gå vidare till Linneplaggen i linlandet

Seniorvisning

Hälsingelin var en gång en efterfrågad vara och dess goda rykte nådde långt utanför landskapets gränser. Hälsinglands omfattande linodling och produktion av linne i en mängd olika kvaliteter är en historia som berör nästan alla delar av landskapet och engagerade en stor del av befolkningen.

I en ny utställning visar museet nu hur den omfattande linneproduktionen gav tydliga avtryck i den folkliga dräkten. Utställningen bygger på material ur museets egna samlingar och inlån och visar nattkappor, halvärmar, överdelar, brudgumsskjortor och andra linneplagg från olika socknar, en gång producerade och brukade av bondehushållen i Hälsingland.

Utställningen är den sjätte och avslutande delen i en serie ”Folklig dräkt i Hälsingland” som bygger på Håkan Libys bok ”Dräkternas Hälsingland” och som visats i textilutställningens idérum. Tidigare har vi visat bl.a. ”Kjolväskor”, ”Hjärtvärmare” och ”När liten blev stor”.

Gå vidare till Linneplaggen i linlandet