Ylva Ceder – Textilmönster som idékälla

Konstnärlig gestaltning för Hudiksvalls nya sjukhus

En utställning om hur mönstervärlden från folkliga textilier kan ges en ny betydelse och gestalt i offentlig utsmyckning av sjukhusmiljöer.