Vidar och Adele visar bilden på pappa Tomas som vadar genom vattnet i familjens villakällare i Gävle.
Vidar och Adele visar bilden på pappa Tomas som vadar genom vattnet i familjens villakällare i Gävle.
Foto: Peter Hoelstad

Efter skyfallet

2018 var skogsbrändernas år. 2021 var översvämningarnas.

Den 17 augusti 2021 började det stora regnet över Gävle. Ett dygn senare stod delar av staden under vatten. Inte sedan mätningarna inleddes för 200 år sedan hade så stora regnmängder uppmätts på så kort tid enligt SMHI. Försäkringsbranschen fick in 7000 ärenden, som rörde skador på en halv miljard kronor.

Efter skyfallet är en utställning om klimatförändringarnas konsekvenser. Sedan översvämningarna i Gävle i somras har fotografen Peter Hoelstad och journalisten Po Tidholm träffat drabbade, berörda, tjänstemän och forskare för att ge en bild av en utveckling som smyger sig på och ibland får oväntat stora konsekvenser. 2018 reste de i brändernas spår genom Hälsingland, Grekland och Kalifornien och sammanställde utställningen Det brinner.

Nu är det stora regnet i Gävle utgångspunkten för en ny utställning, som kommer att visas på Silvanum (Rågången) i Gävle. Den invigs den 24 februari kl 17.00 av landshövding Per Bill och produceras med stöd av Region Gävleborg och Länsstyrelsen Gävleborg. Till utställningen knyts en omfattande pedagogisk verksamhet riktad mot framförallt elever inom grundskola och gymnasium. Pedagogisk ansvarig blir Gurgîn Bakircioglu, journalist med lång erfarenhet från radio och TV, bland annat som programledare för en serie om klimatförändringar på UR. En viktig del av det pedagogiska arbetet blir att samla in barns intryck och reflektioner kring klimatförändringen och dess effekter.

Under utställningsperioden kommer ett antal föreläsningar att arrangeras runtom i Gävle, med inriktning på bland annat fysisk samhällsplanering, barnperspektivet och det existentiella samhällsperspektivet. Hur tar vi hand om de erfarenheter och insikter som bränderna och skyfallen ger oss?

Folkteatern Gävleborg, Gävle kommun och Hälsinglands museum arbetar gemensamt med utställning, pedagogik och program. Uppdateringar om projektet kommer att finnas på respektive hemsida.

2018 var skogsbrändernas år. 2021 var översvämningarnas.

Den 17 augusti 2021 började det stora regnet över Gävle. Ett dygn senare stod delar av staden under vatten. Inte sedan mätningarna inleddes för 200 år sedan har så stora regnmängder uppmätts på så kort tid. Efter skyfallet är en utställning om klimatförändringarnas konsekvenser. Sedan översvämningarna i somras har fotografen Peter Hoelstad och journalisten Po Tidholm träffat drabbade enskilda, tjänstemän och forskare för att få en bild av en utveckling som redan nu får dramatiska konsekvenser.

Utställningen kommer att visas på Silvanum (Rågången) i Gävle. Den produceras av Hälsinglands museum i samarbete med Gävle kommun och med stöd av Region Gävleborg och Länsstyrelsen Gävleborg.

Invigning på Silvanum i Gävle med landshövding Per Bill, den 24 februari kl 17.00. Välkommen!

Gå vidare till Efter skyfallet