Från rot till barr

Granen är Sveriges vanligaste träd. Den är också kommersiellt och nationalekonomiskt det viktigaste träslaget. Men i Sverige utnyttjas den nästan bara till sågade produkter och som massaved. Den här utställningen börjar – helt konkret – med två fysiska granar om totalt 1,7 m2, ett rymdmått som därefter visar granens resurser ur många perspektiv. Alltså granen som kulturarv, som hållbarhet, som ekonomi. Allt ifrån kådsalva och baktråg till tyg av viskos.

Hemslöjdskonsulent Magnus Eriksson i Kronoberg har tillsammans med slöjdaren Knut Östgård lyft fram granens kvalitéer i projektet “FRÅN ROT TILL BARR”. Projektet uppmuntrar till användning av nära naturresurser och klimatsmarta val för att på sikt nå ett hållbart samhälle.

Möt tjugofem utställare som alla utforskar granens möjligheter, som inspirerar, informerar och påverkar för framtiden.