Hoppa till innehåll

Från rot till barr

Granen är inte bara världens äldsta träd, det är också Sveriges vanligaste träd. Kommersiellt och nationalekonomiskt är den viktigaste träslaget. Men i Sverige utnyttjas den nästan bara till sågade produkter och som massaved. Den här utställningen börjar – helt konkret – med två fysiska granar om totalt 1,7 m2, ett rymdmått som därefter visar granens resurser ur många perspektiv. Granen som kulturarv, som hållbarhet, som ekonomi. Allt ifrån kådsalva och baktråg till tyg av viskos.

Hemslöjdskonsulent Magnus Eriksson i Kronoberg har tillsammans med slöjdaren Knut Östgård lyft fram granens kvalitéer i utställningen. ”FRÅN ROT TILL BARR” uppmuntrar till användning av nära naturresurser och klimatsmarta val för att på sikt nå ett hållbart samhälle. En fråga som blir allt viktigare i takt med klimatförändringarna.

Ett tjugofem utställare som alla utforskar granens möjligheter, som inspirerar, informerar och påverkar för framtiden.

Hälsinglands museum presenterar dessutom två nya hantverkare i utställningen: Erna-Lill Lindén och Jerker Svensson. Erna-Lills Lindéns granrotskorgar är lika formfulländade som användbara. Rötter hämtade ur istidens efterlämnade sandjordar, granens underjordiska nerver som barkas, torkas, blöts och flätas runt ”revben”, alltså grenar till rundbukigt vackra korgar. Gran flätas samman med gran, men även estetik och funktion flätas samman.

Jerker Svensson, möbelsnickare och lärare, visar skåpet ”Gran” som ingick i serien ”Skapligt Skåplikt” som i uttrycket låter natur och kultur uppträda jämställt. Skåpet är ett säreget konstföremål där granen själv hörs i snickeriet och skogen ännu syns i nyttoföremålet.

Utställningen invigs av Eva-Lisa Krabbe, ordförande i Övre Hälsinglands Hemslöjdsförening.

Vernissage 27 maj, 13.00. Välkommen!

Publiceringsdatum

  • Publicerad