Till vänster ett självporträtt av John Sten, till höger ett porträtt utfört av Pablo Picasso föreställande Dora Maar.

John Sten och Paris

2022 är det hundra år sedan konstnären John Sten gick bort. Donationen av hans konstnärliga kvarlåtenskap blev grunden för Hälsinglands museum konstsamling. John Stens målningar och skisser har varit föremål för många utställningar på museet sedan dess. Nu vill vi uppmärksamma hundraårsminnet med en utställning som sätter ljuset på Stens avgörande år i Paris, alltså mellan 1910-14.

Det var då han kom i kontakt med konstlivets nyaste strömningar och vistades i samma kretsar som bl.a. Picasso. Vi visar verk av John Sten och hans samtida, Arvid Fougstedt, Le Fauconnier och naturligtvis – Pablo Picasso. Den framväxande modernismen inom konsten men även inom litteraturen. Nu skulle världen tolkas på nytt och för John Sten var exempelvis skriften ”Ordkonst och bildkonst” avgörande, den stärkte honom i hans egna vägval.

Utställningen kommer i huvudsak att bygga på museets samlingar, på skisser, målningar och arkivdokument, och med bestämda inlån kan vi ge en bild av den samtida konstvärld som formade John Stens framtid.

 

Verk till vänster: John Sten, Självporträtt, 1914. Foto: Hälsinglands museum.

Verk till höger: Pablo Picasso, La femme aux yeux noirs (Dora Maar), 1941-43. Foto: Prallan Allsten, Moderna museet. Donation 1989 enligt testamente från Gerard Bonnier.

2022 är det hundra år sedan konstnären John Sten gick bort. Donationen av hans konstnärliga kvarlåtenskap blev grunden för Hälsinglands museum konstsamling. John Stens målningar och skisser har varit föremål för många utställningar på museet sedan dess. Nu vill vi uppmärksamma hundraårsminnet med en utställning som sätter ljuset på Stens avgörande år i Paris, alltså mellan 1910-18.

Invigningstalar gör konstnären och formgivaren Lars Fuhre.

 

Gå vidare till John Sten och Paris