Hoppa till innehåll

Resandebilder

Resandebilder är en digital bildsamling som samlar bilder med anknytning till de resandes historia. De resande har levt i Sverige i hundratals år och var ett självklart inslag i det gamla bondesamhället. Ändå är gruppen så gott som osynlig i museernas samlingar, trots sin status som nationell minoritet. I Sverige ingår resande som en grupp i den nationella minoriteten romer.  Idag är allmänhetens kunskap om gruppen låg och de resande blandas ofta samman med senare invandrade romska grupper.

För att dokumentera och synliggöra de resandes historia startade år 2023 projektet Resandebilder. Genom insamling av fotografier med anknytning till de resandes historia skapas över tid en unik kunskapskälla till de resandes liv. Tillsammans berättar bilderna en rikare historia än vad ett enskilt fotografi kan göra. Samtidigt framträder mångfalden av människoöden som finns och har funnits bland resande.

Att tillgängliggöra fotografier är ett sätt att synliggöra de resandes plats och närvaro i historien och kulturlandskapet. Alla människor har rätt till sitt kulturarv och sin historia. Det gemensamma kulturarvet delas av alla och måste därför inkludera fler, inte minst grupper och människor som gjorts mer eller mindre osynliga av historieskrivningen.

Vi tar gärna emot fler bilder och berättelser

Projektet Resandebilder är ett samarbete mellan resandeorganisationen Frantzwagner Sällskapet och Hälsinglands museum. Frantzwagner Sällskapet äger och driver projektet samt ansvarar för dess innehåll. Delar av innehållet kommer att publiceras på Digitalt Museum, museernas gemensamma bilddatabas på nätet.

Har du fotografier eller berättelser och vill bidra till projektet? Skriv då till historia@frantzwagner.org

Publiceringsdatum

  • Publicerad

Samarbeten, sponsorer eller partners

  • Frantzwagner Sällskapet
  • Hälsinglands Museum