Hoppa till innehåll

Rakt åt det hållet där änglarna knogar

Resandebilder

På fotografiet ser vi förtennarna Jonas Eriksson, Frans Vestman Faltin och dennes far Oskar Vestman Faltin. De var av norrländska resandesläkter och visar stolt upp sina arbeten: kittlar, hinkar, kaffepannor, grytor. Fotografiet är taget av bygdefotografen Herman Fahlgren omkring år 1920, sannolikt på Renholmen i Byske socken i Västerbotten.

Under 1800-talet blev det allt vanligare med matlagningskärl och kaffepannor i koppar. Koppar har den nackdelen att man riskerar kopparoxidförgiftning om maten eller drycken har direktkontakt med metallen. Därför har förtenning av kopparkärl varit ett viktigt arbete ända in på 1900-talet. Hantverket har ofta utförts av människor som inte tillhörde den bofasta allmogen. 

Resande har sysslat med förtenning och kopparslageri sedan åtminstone 1700-talet. Förtenningen gick bra att kombinera med andra inkomstkällor för att klara överlevnaden. Även om det var sällsynt förekom det att även resandekvinnor förtennade.

Förtennarna på fotografiet arbetar vid en strandkant, vilket var ett vanligt tillvägagångssätt då sjön säkrade tillgång till kylning. På den provisoriskt uppställda bänken i fotografiets mitt står en flaska som sannolikt innehöll saltsyra. Saltsyran användes för rengöring så att tennet skulle fästa.

När förtennarna kom till en by kunde någon, till exempel ett barn, gå runt i gårdarna och avisera förtennarnas ankomst. Kopparkärlen samlades in och togs till den plats där arbetet utfördes. Att kunna åstadkomma en tunn och vacker förtenning var en konst. Det var en stolthet att inte vara en ”blylödare”, det vill säga någon som blandade i bly i tennet för att på konstgjort vis få det att glänsa.

Det kunde också hända att gårdfarihandlare erbjöd sina tjänster som förtennare när de var runt i gårdarna. Om Alfred Karlsson, far till Carl Jularbo, har berättats att han när han var ute med sin handel kunde han inspektera kaffepannan i huset och konstatera att ”den här ville inte jag ha druckit kaffe ur!” Fick man bara minsta lilla koppar i sig kunde man enligt Alfred gå ”rakt åt det hållet där änglarna knogar”. På fotografiet från Renholmen syns åtta kaffepannor färdiga att förtennas. Bara vid detta enda tillfälle gjorde de resande en viktig insats för folkhälsan i Byske socken. Betänk då all förtenning som utförts i Sverige genom tiderna! Idag är allt detta så gott som bortglömt och föremålen själva – på loppisar, i antikaffärer och på museer – tiger om sin koppling till en svensk minoritetshistoria.

Sebastian Casinge

Publiceringsdatum

  • Publicerad
  • Uppdaterad

Resandebilder